Hans Jansen

Hans Jansen werd in 1958 te Haarlem geboren. In deze stad heeft hij het grootste deel van zijn leven gewoond. Hij was medeoprichter en redacteur van het maandblad Omslag dat van 1985 tot 1992 gratis verscheen in Haarlem en omgeving. Daarna is hij zich gaan toeleggen op het schrijven van boeken, naast zijn baan als pedagogisch medewerker.

Uitgaven van deze auteur


De Egoļst

Hans Jansen

Biografie

Dit boek gaat over het leven en werk van de Duitse individueel anarchist Max Stirner die leefde in de negentiende eeuw en in 1844 zijn beroemde filosofische boek 'Der Einzige und sein Eigenthum' publiceerde. Hans Jansen heeft dit boek uit de beste bronnen samengesteld en bewerkt.


Karnak

KarnakHans Jansen

Roman

196 Blz. - ¤ 17,50
ISBN 90 901 5425 6
NUGI 301


Karnak is een thriller waarin de hoofdpersoon in Spanje op zoek gaat naar zijn spoorloos verdwenen vriend. Al gauw komt hij erachter dat zijn vriend ontvoerd is door neo-nazi's. Zijn speurtocht eindigt in Zuid-Amerika, waar hij een vreselijke ontdekking doet. Zal hij die met zijn leven moeten bekopen...?

Bestel dit boek

[RECENSIES]

Uitgaven onder andere Uitgeverijen


De Geselecteerde

De GeselecteerdeHans Jansen

Toekomstroman

Uitgeverij Papieren Tijger
ISBN 90 672 8063 1
164 blz. ¤ 12,-


Wanneer Johann Schmidt eindelijk wakker wordt, ontdekt hij tot zijn grote verbijstering dat hij is vastgebonden aan een bed in een ziekenhuis dat hem niet bepaald bekend voorkomt. Nog griezeliger is het dat de kalender inmiddels het jaar 2013 aangeeft. Al gauw wordt hem verteld dat hij aan geheugenverlies lijdt. Het is het begin van een hele reeks ontedekkingen die hem gaandeweg doen beseffen dat er iets verschrikkelijks moet zijn gebeurd gedurende zijn verblijf in het hospitaal. Stap voor stap ontdekt hij wat dat geweest moet zijn. In zijn pogingen de nieuwe wereld waarin hij nu leeft te verkennen en te begrijpen, gaat deze echter meer en meer bizar lijken...
Een schokkende toekomstroman met onverwachte ontknoping, die zelfs het heden een ander aanblik geeft. Wie de toekomst van De Geselecteerde kent, begrijpt het heden beter, maar wordt er beslist niet vrolijker van.

[RECENSIES]